FM Aktivita 6m 2016

Radioklub OK1RPL vás zve k účasti v každoroční FM aktivitě v pásmu 6m. Hlavním cílem této aktivity je oživení jinak zřídka využívaného úseku pásma s pomocí především historických vojenských radiostanic jako RF-10 apod., přičemž libovolné jiné radiostanice jsou vítány.

Termín

20. srpna 2016 od 09.00 do 11.00 SELČ

Kmitočty

FM simplexní úsek  6m pásma

51,410 – 51,590 MHz

Volací kmitočet

51,500 MHz*

Volací kmitočet je zvolen s ohledem na použité radisotanice s kanálovou volbou. Provoz na volacím kmitočtu je organizován jako kroužek. Stanice, které mají zájem o souvislý RUN provoz prosíme o QSY na další kmitočet. Opět, vzhledem ke kanálové volbě jsou doporučeny kmitočty:

51,550 MHz;  (popřípadě 51,525 MHz a 51,575 MHz**)

RF-10

RF-10

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení prosím zašlete na e-mailovou adresu

součástí kontrolního hlášení musí být fotografie pracoviště stanice a počet navázaných spojení. Každá stanice, která zašle hlášení, obdrží po aktivitě diplom.

Centrum aktivity

Vzhledem k tomu, že aktivita je pořádána ráno před radioamatérským setkáním v Hrádku u Rokycan, centrum aktivity se předpokládá na východním Plzeňsku.

* VHF Manager’s Handbook v5.40 IARU Region 1, str.37, poznámka 2.1., odstavec d. připouští rozteč kanálů 20kHz nebo 10kHz.

** VHF Manager’s Handbook v5.40 IARU Region 1, str.37, poznámka 2 definuje, že užití stanoveného kmitočtového úseku, stejně jako všechny následujicí poznámky k jeho užití (tj. včetně odstavce d.), jsou uvedeny pouze pro provozní pohodlí a nevyhrazují žádné právo k využití rezervovaných kmitočtů.

Fotografie od účastníků

 

© 2016 OK1BIL Suffusion theme by Sayontan Sinha